TIETOSUOJASELOSTE JA EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Tämä on lain 5.12.2018/1050 ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR, General Data Protection Regulation) mukainen tietosuojaseloste. Dokumentissa on myös tiedot evästeiden käytöstä ja asetuksista sivustoillamme.

25.4.2021

Sisällys

1. Tietosuojaseloste

2. Evästeiden käyttö

1. TIETOSUOJASELOSTE

1.1. Henkilötietoja käsittelevä yritys (ns. rekisterinpitäjä) ja yhteystiedot henkilötietoja koskevissa kysymyksissä

Sah-Ko Oy
Lumijoentie 6
90400 Oulu
Y-tunnus: 1963633-2
Puhelin: +358 50 330 0475
Sähköposti: sahko.info@sah-ko.fi


1.2. Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoitus

Käytämme henkilötietoja:

 • Tarjouspyyntöjen, ostotapahtumien ja tilausten hoitamiseen
 • Asiakkuuksien hoitamiseen sekä asiakassuhteiden ylläpitoon ja kehittämiseen
 • Asiakastarpeiden kartoittamiseen sekä palautteen ja asiakaskokemusten keräämiseen
 • Työntekijöiden rekrytointiin
 • Markkinointiin ja liiketoiminnan kehittämiseen

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.


1.3. Tietojen keräämisen oikeusperuste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle voi olla:

 • Henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
 • tai sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
 • tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu


1.4. Mistä tietoja kerätään (säännönmukaiset tietolähteet)

Tietoja saadaan mm. verkkosivustojemme kautta meille lähetetyistä sähköisistä lomakkeista, verkkokauppaan täytetyistä tilaus- ja asiakastilitiedoista, sähköpostitse tai postitse lähetetyistä viesteistä, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista, rekrytoinnin yhteydessä, julkisista lähteistä, markkinointirekistereistä ja muissa tilanteissa, joissa henkilö luovuttaa tietojaan.


1.5. Mitä tietoja kerätään

Kerättäviä tietoja voivat yhteydenottotavasta ja asiayhteydestä riippuen olla esimerkiksi:

 • Nimi
 • Yritys/organisaatio
 • Titteli ja asema yrityksessä/organisaatiossa
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Osoitetiedot
 • Ostohistoria ja maksutiedot
 • Laskutus- ja luottotiedot (yritystiliasiakkaat)
 • Luvat ja suostumukset (esim. sähköisen uutiskirjeen tilaaminen)
 • Tuote- ja palvelutoiveet (esim. verkkokaupan tuotevalikoimaan)
 • Muut asiakassuhteeseen liittyvät tiedot
 • Koulutus, työkokemus, erityisosaaminen ym. työpaikkahakuun ja rekrytointiin liittyvät tiedot


1.6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta Sah-Ko:n ulkopuolelle markkinointirekistereihin tai muihin vastaaviin käyttötarkoituksiin.

Tietoja voidaan luovuttaa lainsäädännön sallimissa rajoissa ja viranomaisille niin pyydettäessä. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on erikseen sovittu asianosaisen kanssa.


1.7. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Kerättyjä tietoja ei luovuteta eikä käsitellä yrityksen eikä Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella. Tietoja luovutetaan tai käsitellään EU:n tai ETA:n ulkopuolella vain tapauskohtaisesti, mikäli tuotteen tai palvelun toimittaminen tai asiakassuhteen hoitaminen sitä vaatii ja kohdemaassa on riittävän korkea tietosuojan taso.


1.8. Tietojen suojauksen periaatteet

Tiedot on tallennettu tietojärjestelmiin, jotka on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä tietoihin.

Tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään vain sellaiset henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työssään esimerkiksi tilausten käsittelemiseksi ja asiakassuhteiden hoitamiseksi. Muun henkilöstön pääsy tietoihin on estetty. Tietoja käsittelevistä henkilöistä pidetään yllä luetteloa ja henkilöitä ohjeistetaan tietojen käsittelystä asianmukaisella tavalla.


1.9. Henkilön oikeudet

Henkilöllä, jonka tietoja on tallennettu, on oikeus:

 • tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa
 • saada tietää, mistä tiedot on hankittu
 • saada tietää, miksi ja kuinka kauan tietoja tarvitaan
 • saada tietää, onko tietoja luovutettu eteenpäin ja EU:n ulkopuolelle – jos kyllä, kenelle
 • vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä
 • pyytää häntä koskevien tietojen rajoittamista
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä
 • pyytää häntä koskevien tietojen poistamista (”oikeus tulla unohdetuksi”)

Tietojen tarkastaminen, korjaaminen, rajoittaminen tai poistaminen on pääsääntöisesti maksutonta. Jos pyyntö on perusteeton tai kohtuuton, voimme periä kohtuullisen maksun tai kieltäytyä toteuttamasta pyyntöä.

Kaikissa tapauksissa pyyntö tulee tehdä meille kirjallisesti joko sähköpostitse tai kirjeitse. Pyyntöön vastataan EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (1kk kuluessa, tai monimutkaisen pyynnön ollessa kyseessä 3kk kuluessa). Ennen pyynnön toteuttamista henkilöä voidaan pyytää todistamaan henkilöllisyytensä - tämä koskee myös sähköpostitse saapunutta pyyntöä.

Yhteystiedot pyynnön tekemiseksi:
Sähköpostitse: sahko.info@sah-ko.fi

Kirjeitse:
Sah-Ko Oy
Lumijoentie 6
90400 Oulu

Mikäli henkilö katsoo, että olemme loukanneet hänen oikeuksiaan, on hänellä oikeus tehdä ilmoitus loukkauksesta tietosuojavaltuutetun toimistolle.


2. EVÄSTEIDEN (ENGL. COOKIES) KÄYTTÖ

Sivustoillamme käytetään evästeitä (engl. Cookies), jotka ovat kävijän laitteelle tallennettavia pieniä tekstitiedostoja.

Evästeitä käytetään sivustojen teknisen toiminnan takaamiseksi sekä analytiikkaan ja sisällön räätälöintiin, jotta voimme kehittää asiakaskokemuksia ja liiketoimintaamme. Käytämme pääasiassa Google:n palveluita (esim. Google Analytics).

Toimimme eettisesti ja kunnioitamme kävijöiden yksityisyyttä:

 • emme pyri tunnistamaan kävijöitä henkilötasolla
 • emme pyri paikantamaan kävijöiden tarkkaa sijaintia

Käytämme evästeitä, jotta:

 • sivustomme toimivat teknisesti oikein
 • pystymme tunnistamaan millainen sisältö ja palvelut kävijöitä kiinnostavat
 • voimme optimoida sivuston sisältöä ja ulkoasua kävijöiden kiinnostuksen ja tarpeiden mukaisesti
 • voimme analysoida ja kehittää markkinointiamme

Kun saavut sivustollemme ensimmäisen kerran:

 • Laitteellesi ladataan sivuston teknisen toiminnan kannalta tärkeät evästeet
 • Analytiikka- tai muita toissijaisia evästeitä ei ladata laitteellesi siinä vaiheessa, kun saavut sivustollemme ensimmäisen kerran
 • Voit valita haluamasi evästeasetuksen näkyviin tulevasta evästeasetusbannerista
 • Sivustomme toimii teknisesti oikein, vaikka analytiikka- ja muut toissijaiset evästeet olisi estetty
 • Evästeasetuksia pääsee muuttamaan myöhemmin sivun alareunassa olevan asetuskuvakkeen kautta


Evästeiden käytön estäminen, salliminen ja asetusten muokkaus

Sivustolle tultaessa näkyviin tulee evästeasetusbanneri, josta kävijä pystyy valitsemaan, haluaako sallia vai estää analytiikka- ja muiden toissijaisten evästeiden käytön.

Evästebannerin asetukset:

 • Salli kaikki: laitteelle voidaan ladata sivuston toiminnan kannalta välttämättömien evästeiden lisäksi myös analytiikka- ja muita toissijaisia evästeitä.
 • Vain välttämättömät: laitteelle ladataan vain sivuston teknisen toiminnan kannalta välttämättömät evästeet. Laitteelle ei ladata analytiikka- tai muita toissijaisia evästeitä. Sivustomme toimii oikein, vaikka analytiikka- ja muut toissijaiset evästeet olisi estetty.
 • Evästeasetukset: kävijä voi itse valita, millaisia analytiikka- tai muita toissijaisia evästeitä sallii ladattavan laitteelleen.

Sivustomme toimii teknisesti oikein, vaikka analytiikka- ja muut toissijaiset evästeet olisi estetty. Evästeasetuksia pääsee muuttamaan myöhemmin sivun alareunassa olevan asetuskuvakkeen kautta.